Tomáš Jankó alias Jankoš

Mí nejmilovanější přátelé!

Moje multidimenzionální Já je zaměstnáno vším možným, ale vězte, že brzo to tu zase ožije. Do té doby se mějte krásně :)

My beloved friends!

My multidimensional I is currently busy with lots of stuff, but soon everything will go live again. Until then, have yourself an amazing time :)